Συγγραφέας:Χάρης Αθανασιάδης
Εκδόσεις: Αλεξάνδρεια
1η έκδοση 2015