Καθ. Παναγιώτης Κιμουρτζής (Πρόεδρος της ΕλΕΙΕ),

Αν. Καθηγητής Βασίλης Φούκας (μέλος του ΔΣ της ΕλΕΙΕ),

Αν. Καθηγητής Αντώνης Σμυρναίος 

Δρ. Ανδρέας Βασιλόπουλος

Δρ. Παυλίνα Νικολοπούλου 

Δρ. Γιάννης Κυριακαντωνάκης 

Υπ. Δρ. Κώστας Αγωγιάτης 

 

  Επικοινωνία με την Συντακτική Επιτροπή: