ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ  
www.openarchives.gr Διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε ενιαίο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) 
http://www.archive.org/ Διεθνής ψηφιακή βάση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές της ελληνικής ιστορίας
http://www.europeana.eu/portal/ Ψηφιακή βάση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που συνδέεται με ένα μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών πολιτιστικών ιδρυμάτων
http://gallica.bnf.fr/?lang=EN Η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Bibliothèque nationale de France. Προσφέρει πρόσβαση σε πάνω από 2 εκατομμύρια έγγραφα.
   
   
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  
http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html Η ψηφιακή βιβλιοθήκη εφημερίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, η οποία διαθέτει την υπηρεσία OCR επιτρέπoντας όχι μόνο την αναζήτηση φύλλων βάσει ημερομηνίας κυκλοφορίας αλλά οποιουδήποτε όρου. Περιλαμβάνει τις εφημερίδες  Ακρόπολις (1883-1884), Ελευθερία (1944-1967), Εμπρός (1896-1969), Μακεδονία (1911-1981), Ριζοσπάστης (1917-1983), Ταχυδρόμος Αιγύπτου (1958-1977)
http://invenio.lib.auth.gr/collection/Greek%20Newspapers%20%281800-2000%29?ln=el Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων (1814 - 1858), Ερμής (1875 - 1880), Φάρος της Μακεδονίας (1881 - 1893), Εφημερίς των Κυριών (1887 - 1913)
http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horizon/digital.pdf Ψηφιακή Συλλογή εφημερίδων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων
http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/ Φιλολογικά και λογοτεχνικά περιοδικά που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, από το 1834 ώς το 1930 ( Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών).
http://pleias.lis.upatras.gr/ Ψηφιακή Συλλογή ιστορικών Ελληνικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) από τον 19ο αιώνα μέχρι την εποχή του μεσοπολέμου (δεκαετίες 1920, 1930)
http://www.mouseiotipou.gr/arxeion-xml/pages/esiepi/internet/intro Εφημερίδες από το 1815 έως σήμερα περισσότερων των 1000 διαφορετικών τίτλων, που καλύπτουν κυρίως την Πάτρα αλλά και τον περιφερειακό τύπο της υπόλοιπης Ελλάδας
http://pc-3.lib.uoi.gr:8080/jspui/handle/123456789/5 Εφημερίδες και περιοδικά από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   
   
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_online_newspaper_archives Σημαντική βάση του ψηφιοποιημένου διεθνούς τύπου, με τις ανά χώρα διαθέσιμες εφημερίδες και το status πρόσβασης (ελεύθερο, επί πληρωμή)
   
   
ΑΡΧΕΙΑ  
http://arxeiomnimon.gak.gr/index.html Ψηφιοποιημένες αρχειακές συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους
http://www.askiweb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=140&Itemid=494&lang=gr Αρχειακές ψηφιακές συλλογές του ΑΣΚΙ
http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007877&p_topic=10007877 Στατιστικές εκπαίδευσης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
http://www.glinos.gr/v1/repository/dir/ Ψηφιακή Συλλογή του Ιδρύματος Γληνού
http://invenio.lib.auth.gr/collection/Triantafyllidis%20Collection?ln=el Ψηφιακή Συλλογή από το Αρχείο του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη
   
   
ΒΙΒΛΙΑ  
http://diglib.ypepth.gr/awweb/main.jsp Ψηφιοποίηση Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών με 41.444 τίτλους βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, χαρτών, εγγράφων, χειρογράφων
http://digital.lib.auth.gr/?ln=el Ψηφιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
http://anemi.lib.uoc.gr/ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης
http://www.lib.uoa.gr/hellinomnimon/ Ελληνομνήμων του Πανεπιστημίου Αθηνών
http://pc-3.lib.uoi.gr:8080/jspui/ Ψηφιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
http://www.iaen.gr/index.php Τα ψηφιοποιημένα βιβλία του Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Νεολαίας
http://e-library.iep.edu.gr/iep/index.html Η συλλογή σχολικών βιβλίων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΥΠΕΞ  
http://arxeio.mfa.gr/portal/mfa_help.jsp?locale=el Διαδικτυακή εφαρμογή πρόσβασης στους καταλόγους και το αρχειακό υλικό της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου ΥΠΕΞ