1ο συνέδριο  2ο συνέδριο
Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης Πρακτικά 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου
 

 

 3ο συνέδριο  4ου συνεδρίου
Πρακτικά  3ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Πρακτικά 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου

 

 

 
 5ου συνεδρίου Praktika 6ou synedriou
Πρακτικά 5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου  Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου (Α' τόμος)


 Praktika 6ou synedriou Praktika 7ou synedriou
Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου (Β' τόμος)  Πρακτικά 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου (A' τόμος)

 

Praktika 7ou synedriou KARAFILLIS Κρίσεις και Πόλεμοι COVER 2020 2 1
 
 Πρακτικά 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου (Β' τόμος)  Πρακτικά 8ου Επιστημονικού Συνεδρίου