Η ομάδα των "Ιστορικών για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου" διοργανώνει διήμερη επιστημονική συνάντηση με θέμα "Ανδρισμοί και ιστορία: έμφυλες σχέσεις, πρακτικές, εννοιολογήσεις". Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Ιουνίου 2016.