Περιοδικό ΕΕΠΕ σε ηλεκτρονική μορφή

Η Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής έκδοσης της Ελληνικής Επιθεώρησης Πολιτικής Επιστήμης. Ο απευθείας σύνδεσμος είναι: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hpsa/index 

Η πρόσβαση είναι επίσης δυνατή από τον ιστότοπο της ΕΕΠΕ (σύνδεσμος "Επιθεώρηση" στο tab cialis pas cher "εκδόσεις").