Χωρίς τίτλο
Συγγραφέας: Γ. Κόκκινος 
Εκδόσεις: θίνες
1η Έκδοση 2017