Χωρίς τίτλο
Συγγραφέας: Γ. Κόκκινος
Εκδόσεις: θίνες
1η Έκδοση 2017