ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.

 Ημερίδα για το ’21

 

Στο πλαίσιο της διακοσιετηρίδας από την επανάσταση του 1821, διοργανώνεται η Ημερίδα με θέμα «Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις των ‘Εικόνων του Αγώνος’: Ο Μακρυγιάννης και η παραγγελία της ιστορίας (1836-1839)». Για τον Μακρυγιάννη η ιστορία ήταν ένα χρέος προς την πατρίδα και τις επερχόμενες γενιές: «… έστειλα και έφεραν από την Σπάρτη έναν αγωνιστή, Παναγιώτη Ζωγράφον τον έλεγαν˙ έφεραν αυτόν και μιλήσαμεν και συνφωνήσαμεν το κάθε κάδρον την τιμήν του˙ κι έστειλε κι ήφερε και δύο του παιδιά˙ και τους είχα εις το σπίτι μου όταν εργάζονταν. Κι αυτό άρχισε από τα 1836 και τέλειωσε τα 1839. Έπαιρνα τον Ζωγράφο και βγαίναμεν εις τους λόφους και τόλεγα…..Έτζι είναι εκείνη η θέση, έτζι εκείνη˙αυτός ο πόλεμος έτζι έγινε αρχηγός ήταν των Ελλήνων εκείνος, των Τούρκων εκείνος». Τα Απομνημονεύματα και η Ζωγραφική, αποτέλεσαν τους άξονες που υποστήριξαν τις σκέψεις του. Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε σήμερα στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό σχολείο την εθνική μας μνήμη και την αναπαράστασή της, είναι το στοίχημα της Ημερίδας αυτής.

Στην Ημερίδα, η οποία εντάσσεται στις εκδηλώσεις της Επιτροπής ‘Ελλάδα 2021’,  μιλούν οι: Χρ. Κουλούρη, Γ. Κόκκινος,  Άγγ. Παληκίδης, Ελ. Χοντολίδου, Μ. Βασιλειάδου, Ηλ. Κολοβός, Μ. Ντεκάστρο, Μ. Περάκης, Α. Χουρδάκης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διοργανώνεται και έκθεση σχολικών βιβλίων, εικόνων και χαρτών γύρω από την επανάσταση του 1821.  

 

Ημερομηνία: Κυριακή, 03 Οκτωβρίου 2021

Χώρος διεξαγωγής: Μουσείο της Εκπαίδευσης, αίθουσα  ΞενίαΜουσειακή Συλλογή Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ, Βερνάρδου 10, παλιά πόλη, Ρέθυμνο